BIPV for Norge

Velkommen til BIPVNO prosjektets nettside.

Bygningsintegrerte solcellesystemer (building-integrated photovoltaics, BIPV) benytter fotovoltaiske materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer i deler av byggets klimaskall, slik som tak og fasader. Denne type systemer blir i økende grad inkorporert i konstruksjonen til nye bygninger som en hoved- eller tilleggskilde til elektrisk kraft. Også eksisterende bygninger kan moderniseres ved å ettermontere liknende teknologi.

Fordelen med å integrere solceller som et bygningselement fremfor å bruke tradisjonelle solcellemoduler er at den initielle investeringskostnaden kan utliknes ved reduserte kostnader til byningsmaterialer og det arbeidet som vanligvis ville blitt utført for å konstruere den delen av bygget som BIPV modulene erstatter.

Betegnelsen bygningsanvendte solcellesystemer (building-applied photovoltaics, BAPV) benyttes noen ganger for å referere til solcellemoduler som er ettermontert, det vil si festet til bygget etter at bygningskonstruksjonen er komplett. De fleste bygningsinstallasjoner i dag er av typen BAPV.

BIPVNO prosjektets målsetning er å identifisere og utvikle robuste BIPV-løsninger som er godt tilpasset norske forhold, og å frembringe et vitenskapelig basert kunnskapsgrunnlag for fremtidig utvikling av nye materialer, komponenter og løsninger som kan skreddersys til klimaet og solinnstrålingsforholdene i Norge.

En oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til BIPV i Norge er gitt i denne rapporten (2018) publisert av forskningssenteret SUSOLTECH, Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening og dette prosjektet, BIPV for Norge.

Oseana Skarpnes

(Venstre) PV integrert i fasaden av Oseana Kunst og Kultursenter i Os utenfor Bergen. Kilde: Getek / fornybar.no.
(Høyre) PV integrert i skrått tak på en enebolig på Skarpnes utenfor Arendal. Kilde: Eget foto.

Om prosjektet

En gruppe forskningsorganisasjoner og industrielle partnere har startet opp prosjektet "Building Integrated Photovoltaics for Norway (BIPV Norway)" med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet er organisert inn i fire arbeidspakker (work packages, WP) som adresserer følgende tema:

(WP1) Ytelse til BIPV/BAPV-installasjoner i Norge. Mer om WP1.

(WP2) Teknisk integrasjon av fotovoltaisk teknologi i bygninger. Mer om WP2.

(WP3) Utfordringer med snø og isdannelse. Mer om WP3.

(WP4) Nordiske solinnstrålingsforhold. Mer om WP4.

To PhD kandidater vil engasjeres av prosjektet. Fokus vil være på eksperimentelle laboratoriestudier av BIPV med tanke på varighet og robusthet, og utvikling av avanserte materialers overflater for å forhindre snø og isformasjon på bygningintegrerte solcellemoduler.

Ulike hovedaktiviteter for BIPV Norge vil være: (WP1) Datainnsamling og dokumentasjon, evaluering av systemers ytelse, teknisk og arkitektonisk integrasjon. (WP2) Utvikling av robuste komponenter og løsninger, akselerert aldring og testing av bestandighet under nordiske klimaforhold. Testing og undersøkelse av sammenhengen mellom estetisk kvalitet og PV effektivitet, miljøvurderinger og evaluering av karbon fotavtrykk. (WP3) Innvirkning av snø og is på solcellesystemers ytelse og på overflaters robusthet og varighet. Utvikling av avanserte materialoverflater for å unngå snø og isformasjon. (WP4) Effekten av diffust lys og variabelt spektrum på energiproduksjonen til BIPV systemer, og avanserte materialer og løsninger for bedre utnyttelse av innstråling.

Selv om BIPV Norge prosjektet har fokus på norske klimaforhold og bygningstradisjoner, vil resultatene være relevante og anvendbare også for andre land og geografiske forhold. Internasjonalt samarbeid og deltagelse er forventet i ulike deler av prosjektet.

Example image 4 Example image 5 Example image 6

Laboratorietesting av hvordan slagregn påvirker BIPV. De merkede områdene indikerer lekkasjepunkter sett ovenfra og unnenfra taket. Kilde: SINTEF og NTNU.

BIPV ressurser

Norge er ett av landene som deltar i det internasjonale energibyråets program "International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme" IEA PVPS, hvor flere medlemsland samarbeider i felles prosjekter - også kalt Tasks - for anvendelsen av fotovoltaisk omdanning av solenergi til elektrisitet. BIPVNO prosjektet er del av den pågående Task 15 "Enabling framework for the acceleration of BIPV", hvor vi har muligheten til å lære fra de mer utviklede europeiske BIPV markedene samtidig som vi gir input fra våre egne byggetradisjoner og erfaringer.

Relevant informasjon fra IEA PVPS Task15, samt lenker til andre websider og rapporter av spesiell interesse for BIPVNO prosjektet, vil bli postet i Ressurser seksjonen. Konferanser der prosjektresultater har blitt presentert er listet opp i Konferanser seksjonen. Publikasjoner og populærvitenskapelige artikler som resulterer fra BIPVNO prosjektet er listet opp i Publikasjoner seksjonen.

Prosjektmøter

Prosjektet hadde et vellykket kick-off møte på Gardemoen 26 februar 2015.
Dagen besto av presentasjoner av initielle prosjektplaner og aktiviter fra de ulike arbeidspakkelederne, samt gruppearbeid med alle prosjektpartnerne for å diskutere og tilpasse innholdet i prosjektet og partnernes bidrag.

Prosjektpartnerne møtes minst to ganger i året for prosjektoppdateringer og workshops. I forbindelse med det prosjektmøte i Porsgrunn 21-22 november 2016 ble det arrangert befaring til Isola (fabrikk Porsgrunn), Statsbygg (Høgskolen i Porsgrunn) og Elkem Solar (fabrikk Herøya) for å lære mer om BIPV/BAPV produkter og systemer. Under prosektmøte ved NTNU i Trondheim 17 oktober 2017 var det omvisning på klima- og materialtesting lab.

Group Photo
Gruppebilde fra Kick-Off møtet på Gardemoen 26.februar 2015.
Group Photo
Gruppebilde fra møte i Trondheim med omvisning i klima-testlaboratoriet, 17.oktober 2017.

_______________________________________________

Takksigelser

Dette arbeidet er støttet av Norges Forskningsråd (NFR) og partnerne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF Bygg og Infrastruktur, SINTEF Materialer og kjemi, Institutt for Energiteknikk (IFE), Teknova, Statsbygg, Glass- og fasadeforeningen, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Backegruppen, Rambøll, Asplan Viak, NorDan, Isola, Getek Solar, FUSen gjennom prosjektet ”Building Integrated Photovoltaics for Norway" (BIPV Norway).

Lenke til prosjektet på nettsiden til NFR: prosjektbanken.

Partner logoer

sintef logo ntnu logo ife logo teknova logo statsbygg logo glass og fasadeforeningen logo omsorgsbygg logo Ramboll logo asplan viak logo backegruppen logo isola logo nordan logo fusen logo getek energy logo undervisningsbygg logo RCN logo

__________________________________________________________________________

Kontakter

Prosjektleder: Bjørn Petter Jelle, bjorn.petter.jelle(at)sintef.no Prosjektkoordinator: Tore Kolås, Tore.Kolas(at)sintef.no
Webside kontakt: Anne Gerd Imenes, anim(at)norceresearch.no